Gestió dels usuaris WordPress

gestió d'usuaris wordpress

Gestió dels usuaris WordPress

Gestió dels usuaris WordPress

 

Descripció dels usuaris.

A WordPress, els usuaris són persones que tenen accés a l’administració del lloc web i que poden realitzar diferents tasques, com ara publicar contingut, gestionar comentaris, instal·lar plugins i temes, entre d’altres.

 

Els rols d’usuari de WordPress són un conjunt de permisos i capacitats que defineixen el que cada usuari pot fer al lloc web. Cada rol té un conjunt diferent de permisos i capacitats, cosa que permet assignar diferents nivells d’accés a cada usuari.

 

Els cinc rols d’usuari predeterminats al WordPress són Administrador, Editor, Autor, Col·laborador i Subscriptor. El rol d’administrador té accés complet al lloc, mentre que el rol de subscriptor té el nivell d’accés més baix.

 

La gestió adequada dels usuaris i els rols de WordPress és essencial per mantenir un lloc web segur i funcional. En assignar els rols correctes i personalitzar els permisos d’accés, es pot garantir que cada usuari tingui només l’accés que necessiteu per realitzar les vostres tasques específiques i evitar que els usuaris no autoritzats facin canvis al lloc.

 

Descripció dels rols dels usuaris.

Els rols d’usuari de WordPress són una eina important per gestionar l’accés i les responsabilitats dels usuaris en un lloc web. A continuació, us proporcionaré una descripció més detallada de cadascun dels rols predeterminats a WordPress:

 

  • Administrador El rol d’administrador és el nivell més alt d’accés al WordPress. Els administradors tenen accés complet a tots els aspectes del lloc, incloent-hi la gestió d’usuaris, l’edició de contingut i la instal·lació de connectors i temes.

 

  • Editor El rol d’editor és el nivell d’accés següent després del rol d’administrador. Els editors tenen accés per crear, editar i publicar contingut, així com gestionar comentaris al lloc web.

 

  • Autor Els autors tenen accés per crear, editar i publicar les vostres pròpies publicacions, però no poden modificar ni publicar el contingut d’altres autors o editar comentaris.

 

  • Col·laborador: Els col·laboradors poden crear i editar les seves pròpies publicacions, però han de ser aprovades per un editor o un administrador abans de ser publicades al lloc.

 

  • Subscriptor Els subscriptors tenen el nivell d’accés més baix a WordPress. Només poden veure contingut al lloc web i no tenen capacitat per crear o editar publicacions ni per deixar comentaris.

 

Cada uno de estos roles de usuario puede ser personalizado con diferentes permisos de acceso para garantizar que los usuarios tengan solo el acceso que necesitan para realizar sus tareas.

 

Además de los roles de usuario predeterminados de WordPress, también es posible crear roles personalizados mediante el uso de plugins específicos. Los roles personalizados permiten crear perfiles de usuario personalizados que se adaptan a las necesidades específicas de un sitio web.

 

En conclusión, la gestión de usuarios en WordPress es una tarea crucial para garantizar que un sitio web sea seguro y funcione sin problemas. Es importante asignar los roles de usuario adecuados y personalizar los permisos de acceso para garantizar que cada usuario tenga solo el acceso que necesita para realizar sus tareas específicas.

 

Hi ha plugins per personalitzar encara més aquests nivells d’accés.

Hi ha molts, cadascú pot seleccionar segons la seva necessitat, segons valoració, opinions o altres filtres quin utilitzar, però el que jo utilitzo i crec que serveis a molts casos és MEMBERS.

Descarga Gratis: https://wordpress.org/plugins/members/

El video de RAIOLA ho explica perfectament i detallat. https://youtu.be/KX-x4gG-Ang
Sense Comentaris

Deixa el teu comentari